Kaebus nr 790
Pressinõukogu otsus 01.03.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Maaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Metsa Abiks koordinaatori Martin Luiga kaebust Maalehes 16. detsembril 2017 ilmunud artikli „Keskkonnaprobleemidesse süvitsi minemine käib nooremale põlvkonnale üle jõu, avalik tähelepanu ja protestimiitingud tänavatel sobivad enam“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Maalehe veebis ilmunud artikkel räägib sellest, et näiteks Eesti Looduskaitse Seltsi jõulukonverentsil osalejatest moodustasid suurema osa eakad inimesed ning noori ja vihaseid looduskaitsjaid seltsi ei kuulu. Samas toob autor välja, et metsakaitsjate miitingul osalesid seevastu nooremaealised. Autor teeb artiklis ka järelduse, et keskkonnaprobleemidesse süvitsi minemine osutub tänapäeva põlvkonna inimestele ülejõukäivaks.

Eesti Metsa Abiks koordinaator Martin Luiga kaebas Pressinõukogule, et artikkel kirjeldab nende korraldatud demonstratsiooni pahatahtlikus ja ebaõiges valguses. Martin Luiga märkis, et demonstratsioonil oli osalejaid igas vanuses ja üle 50-aastaseid oli pigem rohkem kui teismelisi. Kaebaja peab artikli juures avaldatud fotot tendentsilikuks, sest sellel on suvi, üks keskealine mingi subkultuuri esindaja ja mõned varateismelised.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et tegemist on ajakirjaniku arvamuslooga, mis ei kirjelda ühte konkreetset sündmust, vaid kuhu on koondatud erinevaid näiteid, paralleele ja üldistusi. Samamoodi illustreerib arvamusloos kandvat üldistust ka artiklile lisatud foto. Maaleht kinnitas, et foto ei ole halvustav ja on varustatud neutraalse pealkirjaga „Puu kaitsjad“.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles ei ole kedagi halvustatud. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks või halvustavaks artikli juures avaldatud fotot – see on kooskõlas loo sisuga.

Pressinõukogu