Kaebus nr 794
Pressinõukogu otsus 01.03.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kuku ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Atko Bussiliinid kaebust raadio Kuku eetris 4. detsembril 2017 olnud saate „Olukorrast ajakirjanduses“ peale ja otsustas, et Kuku ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatejuhid arutlesid saates teiste päevakajaliste teemade seas selle üle, kuidas riigi raha jagatakse.

OÜ Atko Bussiliinid kaebas Pressinõukogule, et üks saatejuhtidest edastas kontrollimata ja ebaõiget infot teiselt osapoolelt infot küsimata. Kaebaja märkis, et bussitranspordi toetuse eraldamise süsteem on riigi poolt kõigile vedajatele paika pandud ja konkreetsete summade eraldamine toimub täpselt lepingutes sätestatud valemite alusel.

Kuku vastas Pressinõukogule, et tegemist on arvamussaatega, kus saatejuhid arutlevad oma isiklikest arvamustest ja seisukohtadest lähtudes meedias kajastatud teemade ja nende kajastamisviiside üle. Kuku selgitas, et Atko on osalenud erinevatel liinikonkurssidel, on neid võitnud, saanud sellest tulu ning sellest omakorda on saanud tulu ka ettevõtte omanikud. Kui suur see tulu saab olema, oli saatejuhi arvamus ja oletus.

Pressinõukogu otsustas, et raadio Kuku ei ole saates „Olukorrast ajakirjanduses“ rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul avaldasid saatejuhid oma arvamust ja ei esitanud kaebaja suhtes süüdistusi.

Pressinõukogu