Kaebus nr 796
Pressinõukogu otsus 29.03.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lasnamäe linnaosavanema Maria Jufereva kaebust 9. jaanuaril 2018 Postimehes ilmunud juhtkirja peale ja otsustas, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Postimehe juhtkiri räägib strateegilise kommunikatsiooni võimekusest ja riigikantselei plaanidest selles vallas. Muu hulgas viidatakse eelmisel päeval Stolitsas ilmunud Maria Jufereva üleskutsele, et iga Eesti elanik saaks oma postkasti ajalehe, kus valitsust kiidetaks.

Maria Jufereva kaebas Pressinõukogule, et ta ei ole Stolitsas ega üheski teises väljaandes märkinud, et ajakirjandus ei kiida keskerakondlikku valitsust ja iga Eesti elaniku postkasti peaks potsatama leht, kus ainult valitsust kiidetaks. Kaebaja märkis, et ta ei ütle Stolitsas ilmunud loos, et uus väljaanne peaks hakkama valitsus kiitma, vaid ta räägib valitsuse otsuste mõju ja tulevikuplaanide avaldamisest. Maria Jufereva leiab, et Postimehe juhtkirjas on tema seisukohta jõuliselt tõlgendatud ja see eksitab avalikkust. Kaebaja märkis, et pöördus Postimehe poole ja palus väärinfo ümberlükkamist, kuid Postimees ei reageerinud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et ei avaldanud ebatäpset või eksitavat infot. Postimees lisas, et juhtkiri on arvamusžanr ja hinnang tuleneb kaebaja artiklist, kus ta annab mõista, et valitsuse tegevuse kajastamine on olnud ebapiisav.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et Stolitsas ilmunud arvamuses märgib kaebaja ära, et ajakirjandus kritiseerib valitsust või ignoreerib valitsuse otsuseid. Samas loos viitab kaebaja ka vajadusele hakata välja andma valitsuse tegevust kajastavat väljaannet, esitades seega omalt poolt jõulise poliitilise seisukoha. Postimehe juhtkiri on selle põhjal kujundanud oma hinnangu ja Stolitsas ilmunut omakorda jõuliselt tõlgendanud ja kommenteerinud.

Pressinõukogu