Kaebus nr 80
Pressinõukogu otsus 10.02.2005 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hubert Hirve kaebust 19. novembril 2004 Eesti Päevalehes ilmunud loo „Politsei otsib äripartner Hubert Hirve” peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Hubert Hirv kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontrollimata ja tõendamata infot, mille põhjal peetakse teda alusetult kurjategijaks. Samuti ei saanud kaebaja võimalust vastulauseks.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tugines Põhja politseiprefektuurist saadud infol. Päevaleht kinnitas samuti, et artiklis ei väideta kaebajate seost kuritegudega. Lehe väitel ei saadud kaebajaga ühendust võtta, sest ta asukoht oli politseile teadmata.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust kontrollima eelkõige kriitilise materjali puhul info tõesust. Samuti on leht rikkunud koodeksi punkti 4.2, mis kohustab lehte konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus koodeksi punkti 5.1, mis ütleb, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates.

Pressinõukogu leidis, et Eesti Päevaleht on rikkunud koodeki punkti 5.2, mille järgi oli kaebajal faktivigade parandamiseks õigus vastulauseks.

Pressinõukogu