Kaebus nr 800
Pressinõukogu otsus 26.04.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kairi Mändla kaebust TV3 saates „Kuuuurija“ 29. jaanuaril 2018 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saates räägitakse Teater NO99 majandustegevusest ja muu hulgas näidatakse, kuidas saatejuht siseneb teatri tööruumidesse. Saates näidatakse ka koridoris viibinud töötajat, keda saatejuht süüdistab administraatoriga kurjustamises.

Kairi Mändla kaebas Pressinõukogule, et ta sattus juhuslikult kaamerate ette ja kaamerad koos saatejuhiga piirasid tema liikumisvabadust. Kaebaja märkis, et ennast ei tutvustatud ega selgitatud, millega on tegu või miks teda filmitakse. Kaebaja lisas, et pöördus TV3 juhi poole taotlusega, et teda ei näidataks. Kaebaja leiab, et loos kajastati teda naeruvääristades ja pahatahtlikult ja süüdistati vägivallatsemises. Kaebaja märkis, et tema isik ei olnud saates käsitletud teemaga kuidagi seotud.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saatejuht tutvustas end kaebajale. TV3 selgitas, et saatejuht oli saate tegemisega seoses olnud NO99 töötajatega eelnevas kirjavahetuses ja seega oli teatri töötajatele teada, millistel asjaoludel „Kuuuurija“ võttegrupp teatris viibis. Saatest on näha seda, et kaebajal oli soovi korral võimalus vestlusest lahkuda ja ka see, et saatemeeskond ei takistanud tema liikumisvabadust. TV3 selgitas, et Kairi Mändla sattus kaamerapilti seoses sellega, et pahandas teatri kohvikus töötava ettekandajaga, kes oli võttegrupi teatri ametiruumidesse lasknud. TV3 leiab, et Kairi Mändla kujutamine oli saates põhjendatud, sest ilmestas probleemi, mille kohaselt mitmed teatri töötajad üritasid takistada ajakirjandust selgituste saamisel. TV3 selgitas, et telekanali juht sai palve kaebajat mitte näidata kätte sama päeva õhtul, mil saade oli eetris ja seetõttu oli see võimatu. Küll aga on kaebaja nägu udustatud saate järelevaatamise keskkonnas.

Pressinõukogu otsustas, et saade „Kuuuurija“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Kairi Mändla näitamine saates telekanali selgituste kohaselt põhjendatud. Lisaks on kaebaja nägu saate järelevaatmise keskkonnas udustatud ja ta ei ole tuvastatav. Pressinõukogu tunnustab TV3 selle eest, et telekanal tuli kaebajale vastu ja ta näo udustas.

Pressinõukogu