Kaebus nr 801
Pressinõukogu otsus 26.04.2018 | TAUNIV.
Eesti Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marko Kaljuveeri ja Eesti Meedia kaebust Eesti Rahvusringhäälingus 29. jaanuaril 2018 ilmunud artikli „Rollikonflikt? EOK täitevkomitee liige istub kahel vastandlikul toolil“ peale ja otsustas, et Eesti Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et olümpiamängude näitamise õigused omandanud Eesti Meedia tegevprodutsent Marko Kaljuveer on samaaegselt Eesti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee liige ning turundus- ja kommunikatsioonikomisjoni esimees. Sellest tulenevalt tehakse artiklis järeldus, et tegemist võib olla rollikonfliktiga, kuna olümpiamängude teleõiguste ostmise ajal töötas Marko Kaljuveer mõlema heaks. Artiklis tuuakse seos ka Neinar Seliga.

Marko Kaljuveer ja Eesti Meedia kaebasid Pressinõukogule, et artikkel jätab eksitava mulje, nagu oleks Marko Kaljuveeril Eesti Olümpiakomitee liikmena või Eesti Olümpiakomiteel olnud otsustusõigus selle üle, milline telekanal saab 2018. aasta taliolümpiamängude näitamisõiguse. Samuti loob artikkel eksitava mulje, nagu jääks suurele osale televaatajatest taliolümpiamängud kättesaamatuks, sest neid näidatakse Eesti Meedia telekanalites. Lisaks loob artikkel eksitava mulje, nagu oleks Marko Kaljuveer oma positsiooni EOK-s kuritarvitanud ja nagu see päädinuks näitamisõiguse litsentsimise ASile Eesti Meedia. Kaebajad leiavad, et artiklis on Marko Kaljuveeri suhtes esitatud kahtlustus võimalikus rollikonfliktis olemise kohta.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) vastas Pressinõukogule, et artiklis saavad sõna erinevad osapooled, sealhulgas Marko Kaljuveer ja EOK. ERRi hinnangul on artiklis esitatud erinevad hinnangud võimalikule huvide konfliktile. ERR lisas, et artiklis ei ole halvustatud erameediat. ERR märkis, et meediakanalitel on õigus avaldada kriitilisi seisukohti teiste meediakanalite ja olümpiaõiguste müügi kohta.

Pressinõukogu otsustas, et ERR rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis loodud eksitav seos Marko Kaljuveeri ja Neinar Seli vahel. Neinar Seli mõisteti 2015. aastal riigikohtu poolt süüdi Eesti Olümpiakomitee presidendina korruptsioonivastase seaduse rikkumises. Marko Kaljuveeri suhtes pole mingit kriminaalasja algatatud, rääkimata tema kohtu alla andmisest ja süüdi mõistmisest. Seega on Neinar Seliga paralleeli loomine Marko Kaljuveeri suhtes kohatu ja lugejat eksitav.

Pressinõukogu