Kaebus nr 809
Pressinõukogu otsus 24.05.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tauno Nikkeri kaebust TV3 saates „Kuuuurija“ 5. märtsil 2018 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saates ei rikutud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib Kaitseliidu valvuritest, valvatavatel objektidel valitsevast korralagedusest ja väidetavast ahistamisest.

Tauno Nikker kaebas Pressinõukogule, et saates avaldati tema kohta valeinfot. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik sisenes luba küsimata tema tööruumidesse ja käitus provotseerivalt. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik tema väiteid ei uurinud ja esitas need saates endale sobival moel.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saates ei ole Tauno Nikkeri kohta valeväiteid esitatud. TV3 märkis, et saatetegijad ei tunginud kaebaja eluruumidesse ega riivanud kaebaja privaatsust, sest intervjuu viidi läbi avalikus kohas. TV3 leiab, et kaebaja intervjueerimine oli õigustatud. TV3 lisas, et kaebajaga üritati saada ühendust e-maili teel, kuid kuna saatejuht temalt vastuseid ei saanud, otsustati kaebaja üles otsida ja intervjueerida. TV3 märkis, et kaebaja kiri loeti saates ette küll osaliselt, kuid selle sisu ei moonutatud ja seda ei kommenteeritud. Ette loeti saate teema seisukohalt olulisemad osad.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 ei rikkunud 5. märtsil eetris olnud saates „Kuuuurija“ ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja sõna. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kirjast loeti ette olulisemad faktid, ülejäänud tekst oli samal ajal ekraanil näha.

Pressinõukogu