Kaebus nr 815
Pressinõukogu otsus 24.05.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Teater NO99 kaebust TV3 saates „Kuuuurija“ 29. jaanuaril 2018 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava.

29. jaanuari saade räägib Teater NO99 rahast ja juhtimisest. Saatejuht nimetab teatrit rahamasinaks, sest riik annab igal aastal teatrile miljon eurot ja teatrist käivad läbi miljonid. Saates räägitakse, et teatris tehakse tehinguid seotud osapooltega, kuigi põhikiri seda keelab. Teatri juhtkond tehinguid selgitada ei soovinud.

Teater NO99 kaebas Pressinõukogule, et saates on segi aetud spekulatsioonid ja faktid. Samuti on kaebaja hinnangul esitatud teatri kohta valeväiteid. Kaebaja märgib, et saatejuht süüdistas teatrit korruptsioonis ja rahapesus, kuid samas pole seda teinud sõltumatud audiitorid ega riigikontroll. Kaebaja märgib, et saatejuht küsis teatrilt kommentaari viimase viie aasta kohta, kuid saates kasutati dokumente varasemast ajast. Kaebaja märgib, et saatejuht on saanud teatrilt vastused kõigile küsimustele, mis on seotud infoga, mis on sätestatud avaliku teabe seaduses.

TV3 vastas Pressinõukogule, et 29. jaanuari saates ei ole teatrit korruptsioonis ega rahapesus süüdistatud, küll viitas sellele saatekülaline Igor Gräzin. TV3 märkis, et kui kaebaja oleks vastanud päringutele või andnud selgitusi, oleks lugu saanud teisiti kajastada. TV3 lisas, et teater vastas osadele saatejuhi kirjalikele küsimustele, kuid need vastused olid formaalsed. TV3 leiab, et saates on faktid ja muud väited esitatud vaataja jaoks selgelt eristatavalt. Saates on TV3 väitel esitatud põhiliselt ainult avalikest andmekogudest pärit fakte.

Pressinõukogu otsustas, et 29. jaanuari saade „Kuuuurija“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on “Kuuuurija” pakkunud piisavalt sõna Teater NO99 esindajatele, et nad saaksid sisuliselt vastata kõikidele küsimustele. Teater seda võimalust ei kasutanud ja eelistas anda formaalseid vastuseid. Kuna teatrit rahastatakse osaliselt riigieelarvest, siis on avalikkusel õigustatud huvi maksumaksja raha kasutamise suhtes. Seega olnuks teatrist mõistlik anda Kuuuurijale sisulisi vastuseid.

Pressinõukogu