Kaebus nr 817
Pressinõukogu otsus 20.06.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jevgeni Ossinovski kaebust Eesti Päevalehes 15. veebruaril 2018 ilmunud juhtkirja „Nii maksumaksja kui ka karskuse vaenlane“, 27. veebruaril ilmunud juhtkirja „Ossinovski, teie olete probleem“ ja 1. märtsil ilmunud artikli „Ossinovski juhib tähelepanu endalt alkoholile“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kaks juhtkirja ja arvamuslugu räägivad tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski alkoholipoliitikast. Leht annab ministri tegudele oma hinnangu ja leiab, et minister on läbi kukkunud.

Jevgeni Ossinovski kaebas Pressinõukogule, et juhtkiri „Nii maksumaksja kui ka karskuse vaenlane“ on eksitav ja ta ei ole saanud sõna. Teise juhtkirja „Ossinovski, teie olete probleem“ puhul leiab kaebaja, et see ei põhine tõenditega tagatud infol ja allikate usaldusväärsust ei ole toimetus kontrollinud. 1. märtsil ilmunud artikli „Ossinovski juhib tähelepanu endalt alkoholile“ puhul on kaebaja seisukohal, et loos on segamini arvamused ja faktid ning info tõesust ei ole kontrollitud. Samuti leiab Jevgeni Ossinovski, et artiklis avaldatud tsitaadid tema kirjast on kontekstist välja rebitud. Lisaks leiab kaebaja, et artikkel ei põhine faktilisel infol.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tegemist on arvamuslugudega, mis kajastavad toimetuse hinnanguid. Leht märkis, et juhtkirja ja arvamusloo eripära on see, et kajastatakse toimetuse koondvaadet, mitte teiste allikate seisukohti.

Pressinõukogu leidis, et juhtkirjades „Nii maksumaksja kui ka karskuse vaenlane“ ja „Ossinovski, teie olete probleem“ ei ole leht eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest juhtkirjas on toimetusel õigus oma arvamust avaldada ja hinnanguid anda. Sama kehtib ka arvamusartikli „Ossinovski juhib tähelepanu endalt alkoholile“ puhul. Lisaks on arvamusloo all viidatud ka sellele, kus saab lugeda Jevgeni Ossinovski kirja täisteksti. Pressinõukogul pole ka infot, et kaebaja oleks taotlenud Eesti Päevalehelt vastulause avaldamist.

Pressinõukogu