Kaebus nr 818
Pressinõukogu otsus 24.05.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Rainer Kaalu kaebust TV3 saates „Kuuuurija“ 2. aprillil 2018 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib Abakhanis töötanud kaebaja konfliktist kaupluse teiste töötajatega.

Rainer Kaal kaebas Pressinõukogule, et saatejuht on moonutanud fakte (nimetanud Raini nimelist töötajat turvameheks, kuigi ta oli kaastöötaja). Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud enne eetrisse minekut saatelõiku vaadata. Lisaks leiab kaebaja, et saade loob temast tahtlikult ebameeldiva kuvandi, mitte ei keskendu kaebaja meelest olulisele teemale, milleks on see, et tööandja ei oska invaliide kohelda.

TV3 vastas Pressinõukogule, et Rainer Kaal tuli saatesse vabatahtlikult oma lugu rääkima, kuid lugu pandi ootele, et oodata ära töövaidluskomisjoni otsus. Saatejuht uuris ka kaebaja tausta ja selgus, et ta on varem kriminaalkorras karistatud. Antud loo seisukohast oli kaebaja tausta avaldamine oluline, sest Abakhanis süüdistati Rainer Kaalu varguses.

Pressinõukogu otsustas, et 2. aprilli „Kuuuurija“ ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on konflikti mõlemad osapooled saanud piisavas mahus sõna.

Pressinõukogu leiab, et kaebaja tausta avamine oli oluline, sest Abakhani töötajad kahtlustasid teda varguses. Samuti ei loodud kaebajast eksitavat kuvandit.

Pressinõukogu leiab, et fakt, kas Rain oli turvatöötaja või keegi teine, ei oma kogu loo kontekstis tähtsust.

Pressinõukogu