Kaebus nr 826
Pressinõukogu otsus 20.06.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tarmo Tomsoni kaebust 3. aprillil 2018 Kanal 2 eetris olnud „Radari“ saatelõigu peale ja otsustas, et saates ei rikutud head ajakirjandustava.

Saade räägib Peipsiäärse Lohusuu vallavanema Tarmo Tomsoni poolt eelmise aasta jooksul tehtud otsustest, mille üle peale haldusreformi peab uus vallavalitsus pead murdma ja neid lahendama.

Tarmo Tomson kaebas Pressinõukogule, et saadet tutvustav treiler on teda süüdistav. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik talle kirjalikke küsimusi ei saatnud, kuigi ta palus seda mitu korda. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema vastuseid saates ei kasutanud. Kaebaja leiab, et saade tekitas talle ja ta lähedastele moraalset kahju. Samuti leiab kaebaja, et saade sisaldab faktivigu.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik suhtles Tarmo Tomsoniga telefoni teel neljal korral ja pakkus talle võimalust kommentaariks. Kanal 2 lisas, et kõik küsimused ja teemad sai kaebaja teada juba esimese telefonivestluse ajal. Kanal 2 märkis, et Tarmo Tomsoni poolt toimetusele saadetud materjalid ei sisaldanud uut infot, millest Radari toimetus varasemalt teadlik ei olnud. Kanal 2 lisas, et saate tegemisel on tuginetud praeguste vallaametnike infole ja dokumentidele.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud 3. aprilli saates „Radar“ ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on saates tuginetud dokumentidele ja vallaametnike ütlustele, samuti on saates pakutud sõna kaebajale ja avaldatud tema seisukohad, mille toimetus sai kaebajalt telefoni või meili teel.

Pressinõukogu