Kaebus nr 83
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toiran OÜ kaebust Eesti Päevalehes 8. jaanuaril 2005 ilmunud artikli „Invaliidi kojusõit maksis 750 krooni” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Toiran OÜ ei olnud rahul kontrollimata faktide avaldamisega, samuti sellega, et firma ei saanud võimalust kommentaariks samas artiklis ja ka hiljem vastulausena. Ettevõtte väitel on vale ka lehe väide, et firma pole kommentaariks kättesaadav.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artikkel põhines Kuusalu valla elaniku Laine Kadajase ütlustel, milles polnud põhjust kahelda. Kuna Toiran OÜ kontakte ei olnud lehe kinnitusel ajakirjanikul võimalik saada, otsustas toimetus hädas olnud inimese loo avaldada ilma firma esindaja kommentaarita.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikli avaldamisega nii kiire, et see oleks õigustanud kritiseeritava osapoole kommentaariõiguseta jätmist. Eesti Päevalehe artikkel on ühepoolne ja sisaldab faktiviga (kritiseeritava ettevõtte ärinimi).

Eesti Päevaleht rikkus ka koodeksi punkti 5.2, jättes avaldamata kaebaja vastulause.

Pressinõukogu