Kaebus nr 834
Pressinõukogu otsus 20.09.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas S-Arms OÜ kaebust 28. märtsil 2018 Eesti Televisiooni saate „Pealtnägija“ peale ja otsustas, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) ei rikkunud head ajakirjandustava.

„Pealtnägija“ saatelõik räägib Pärnumaal avatud laskepaigast, millest kohalike elanike väitel neid ei teavitatud ja mida alguses ei ümbritsenud kohalike meelest ka piisavalt kõrge kaitsevall. Saates saavad lisaks kohalikele sõna ka S-Arms OÜ, valla ja siseministeeriumi esindaja.

S-Arms OÜ kaebas Pressinõukogule, et saade on üles ehitatud nii, et näidata laskepaiga tegevust negatiivses vormis. Kaebaja märkis, et kaitsevall oli kõige madalamas osas 3,2 ja muus osas kuni viis meetrit kõrge, mitte alla pooleteise meetri nagu saates väideti. Samuti on kaebaja sõnul vale saates kõlanud väide, et ekskavaator tuli valli ehitama tänu „Pealtnägijale“. Kaebaja ei ole rahul, et S-Arms esindajale ei antud võimalust kaamera ees teemat selgitada.

ERR vastas Pressinõukogule, et S-Arms esindaja sai saates sõna kirjalikult, sest intervjuust kaebaja esindaja loobus. ERR selgitas, et viimased vastused tulid kaebajalt nii hilja, et need lisati saate tekstiverisooni. ERRi väitel annavad kohalikud elanikud kaitsevalli kohta hinnanguid ja sellest on vaatajale aru saada, et loos ei esitata kõrguse kohta fakte. Loo tegemise ajal olid valli täiendavad ehitustööd juba tehtud. ERR märkis, et antud loo puhul ei ole oluline, et algtõuke andja oli ERRi töötaja, sest allikana ta loos ei esine. ERR leiab, et teema käsitlemiseks oli avalik huvi.

Pressinõukogu otsustas, et ERR ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et S-Arms sai loos piisavalt sõna ja kui kaebaja otsustas intervjuust keelduda, on see kaebaja valik. Pressinõukogu leiab, et kaitsevalli kohta avaldavad oma arvamust kohalikud elanikud ja valli kõrguse kohta ei esitata saates fakte, vaid hinnanguid.

Pressinõukogu leiab, et lugu ei ole kaebaja suhtes negatiivse tooniga, pigem on tegemist avaliku huviga ja kohalike elanike murega, et laskepaika puudutav on täpselt reguleerimata.

Pressinõukogu