Kaebus nr 836
Pressinõukogu otsus 20.09.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pärnu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas S-Arms OÜ kaebust 28. märtsil 2018 Pärnu Postimehes ilmunud artikli „Pere sai kodu kõrvale rajatud laskepaigast teada siis, kui kuulid juba lendasid“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

„Pealtnägija“ saatelõigu põhjal tehtud lugu räägib Pärnumaal avatud laskepaigast, millest kohalike elanike väitel neid ei teavitatud ja mida alguses ei ümbritsenud kohalike meelest ka piisavalt kõrge kaitsevall. Artiklis on refereeritud lisaks kohalikele elanikele ka S-Arms OÜ, kohaliku valla ja siseministeeriumi esindaja seisukohti.

S-Arms OÜ kaebas Pressinõukogule, et Pärnu Postimehe loo juures on avaldatud pilt sihtmärgist, millega jäetakse mulje, nagu oleks võimalik sihtmärgi poole lastes lasta üle valli karjäärist välja. Kaebaja leiab, et artikli juures olev S-Arms esindaja foto naeruvääristab laskepaiga juhatuse liiget. Samuti ei ole kaebaja rahul, et foto juures pole viidet, kust foto pärineb.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebus pildivaliku kohta on subjektiivne ja liialdatud. Sihtmärgi kaader on tehtud neutraalselt positsioonilt ja toimetuse hinnangul ei ole kuidagi võimalik öelda, et foto oleks üles võetud teadlikult tegelikkust moonutades. Leht leiab, et sihtmärgi foto põhjal ei ole üldse võimalik väita, et tulistada saab hõlpsasti üle valli. Juhatuse liikme foto kohta selgitab leht, et fotol on viide olemas ja selle autor on Pärnu Postimees. Leht lisas, et kaebaja ei ole toimetuse poole pöördud sooviga, juhatuse liikme foto välja vahetada. Toimetus selgitas, et pildivalikut ei tehtud sellisena, et laskepaiga pidajat naeruvääristada.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul pärineb sihtmärgi foto „Pealtnägija“ saatest ja Pressinõukogu nõustub toimetuse selgitusega, et foto põhjal ei ole võimalik väita, et tulistada saab hõlpsasti üle valli.

S-Arms juhatuse liikme foto puhul on pildiallkirjas allikas olemas. Pressinõukogu ei pea fotot naeruvääristavaks. Kui kaebaja ei olnud juhatuse liikme fotoga rahul, oleks pidanud esmalt toimetusega ühendust võtma ja paluma foto muutmist, kuid kaebaja ei teinud seda.

Pressinõukogu