Kaebus nr 840
Pressinõukogu otsus 20.09.2018 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna linna kaebust Eesti Ekspressis 30. mail 2018 ilmunud artikli „Ragnar Klavan tiriti Tallinna korruptiivsesse spordipoliitikasse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinna spordipoliitikast, mida leht peab korruptiivseks. Artiklis tuuakse välja seosed erinevate spordiklubide, isikute ja poliitikute vahel ning rahaeraldused.

Tallinna linn kaebas Pressinõukogule, et artikkel on negatiivne ja halvustav ning kahjustab linna ja abilinnapea Kalle Klandorfi mainet. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab hulga oletusi Kalle Klandorfiga seoses, kuid talle sõna ei anta.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli pealkirjas väidetu, et Tallinna spordipoliitika on korruptiivne, vastab tõele, sest viimasel ajal on Tallinna spordisüsteemis olnud mitu korruptsioonijuhtumit. Neid juhtumeid ka artiklis kajastatakse. Leht leiab, et Tallinna linna mainet ei kahjusta artiklis avaldatu, vaid Tallinna linna spordijuhtimises aset leidnud korruptsioonijuhtumid. Leht leiab, et Kalle Klandorfiga seotud spordiseltside rahastamise vastu linna eelarvest on ülekaalukas avalik huvi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi kohta artiklis avaldatud mitmeid süüdistusi ja ta on loos kesksel kohal, kuid talle sõna ei antud.

Pressinõukogu