Kaebus nr 847
Pressinõukogu otsus 18.10.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kristi Nilovi kaebust Eesti Ekspressis 25. aprillil 2018 ilmunud artikli „Telesaade vaeste aitamisest tegi produtsent Kristi Nilovist jõuka inimese“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib „Kodutunde“ produtsendi Kristi Nilovi elust, mõtetest ja tööst. Artiklis sisaldub pikk intervjuu ka Kristi Nilovi endaga. Lisaks antakse sõna mõnele kaastöötajale, kellest kaks jäävad anonüümseks.

Kristi Nilov kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat infot, kahjustab tema mainet ja tekitab talle põhjendamata kannatusi. Kaebaja hinnangul on eksitav artiklis olnud väide, et tema on „Kodutunde“ suurim abisaaja. Samuti on kaebaja hinnangul ebaõiged ja tema mainet kahjustavad anonüümseks jääda soovinud endiste töötajate väited. Kaebaja ei ole rahul, et anonüümsete allikate väited ei ole tõendatud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole väidetud, nagu oleks kinnistu, milles kaebaja elab, ostetud annetustest saadud raha eest või nagu saaks kaebaja annetustest abi. Lehe väitel on Kristi Nilov „Kodutunde“ produtseerimisest saanud kasu, mis on tõendatud majandusaasta aruandega. Samuti kasutab kaebaja „Kodutunde“ produktsiooniettevõttele kuuluvat kinnisasja oma eluruumina. Leht märkis, et abisaaja ei tähenda artikli kontekstis annetuste saajat. Leht selgitas, et artikli autor küsitles lugu tehes paljusid „Kodutundega“ seotud inimesi. Kuna leht otsustas oma allikaid kaitsta, avaldati endiste töötajate arvamused kaebaja kohta anonüümselt. Leht lisas, et endiste töötajate väited on inimeste hinnangud kaebaja kohta, mida ei saagi tõendada. Töötasu maksmata jätmist on avalikult kinnitanud Kati Toots ning sama on anonüümsust paludes kinnitanud loo autorile vahetult mitmed teised isikud, kellel töötasu saamata jäi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole vale kujundlikult väita, et Kristi Nilov on „Kodutunde“ suurim abisaaja.

Pressinõukogu leiab, et endiste töötajate negatiivseid hinnanguid kaebaja kohta ei saa tõendada, sest need on isiklikud arvamused. Lisaks kahele negatiivsele arvamusele on portreeloos ka pikem positiivne hinnang Kristi Nilovi kohta.

Pressinõukogu