Kaebus nr 85
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaarel Tarandi kaebust Postimehes 27. jaanuaril 2005 ilmunud juhtkirja „Mälukaotus ühishaua ääres” peale ning otsustas, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebuse Postimehe juhtkirja peale esitas Pressinõukogule Kaarel Tarand, kelle seisukohalt sisaldab kirjutis väärväiteid ning on ajalugu moonutav. Kaarel Tarand leiab, et antud juhtkiri õhutab vaenu kõigi sakslaste vastu ning toob endaga kaasa põhjendamatuid kannatusi.

Postimees vastas Pressinõukogule, et 27. jaanuari juhtkirjas esitatud info on täpne, ei põhjusta kellelegi põhjendamatuid kannatusi ning ei käsitle kedagi kurjategijana enne vastavat kohtuotsust. Postimees väidab, et juhtkiri oli ajendatud Euroopa Parlamendi sellekohasest diskussioonist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leiab, et igal väljaandel on õigus esitada oma nägemus ajaloos asetleidnud sündmuste kohta.

Pressinõukogu juhib ühtlasi tähelepanu, et kaebajal ei olnud artikli sisu suhtes otsest puutumust.

Pressinõukogu