Kaebus nr 851
Pressinõukogu otsus 18.10.2018 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Yana Toomi kaebust Delfis 4. septembril 2018 ilmunud artikli „Vene meedia päevik. Yana Toom pole ainuke. Pedofiilid ja teised mutrikesed Vene propaganda pesumasinas“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis avaldab selle autor arvamust, et mitmed Vene propagandakanalites üles astuvad „staarid“ paistavad silma tegevusega, mille siirus tekitab küsimärke. Autor kahtlustab, et Yana Toom saab raha selle eest, et osaleb vene poliitpropaganda šõudes. Artiklis toob autor ära ka Yana Toomi reageeringu kahtlustusele.

Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri heidab talle kriminaalse varjundi ja eksitab lugejat. Kaebaja väitel rebis artikli autor vestlussaates tema poolt tehtud nalja kontekstist välja.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklit kirjutades küsis selle autor Yana Toomilt kommentaari, kuid vastust ei saanud, Yana Toom reageeris loole oma Facebooki lehel. Delfi selgitas, et artiklis analüüsitakse Yana Toomi erinevaid väljaütlemisi ja tehakse sellest järeldus. Delfi lisas, et artikkel ei kinnita, et Yana Toom saab osalemise eest vene telesaadetes raha. Delfi väitel on tekstist aru saada, et see küsimus jääb lahtiseks. Delfi pakkus kaebajale kompromissi korras õienduse avaldamise võimalust, kuid Yana Toom sellega ei nõustunud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, et Yana Toom võib võtta Vene telesaadetes osalemise eest raha. Tegemist on  süüdistusega, mida artiklis põhjendatakse 26. augusti telesaates Yana Toomi poolt öeldud lausega. Kõnealune lause käis saates hoopis teise teema kohta ning lause originaalkontekstist välja kiskumisega anti sellele artiklis eksitav tähendus.

Samuti rikkus Delfi ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide, fotode, heli ja videomaterjali kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Pressinõukogu hinnangul on Yana Toomi poolt 26. augusti telesaates väljaöeldut Delfi artiklis ebatäpselt kajastatud.

Delfi rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätab artikli pealkiri Yana Toomist lugejatele vale mulje ja on eksitav.

Pressinõukogu