Kaebus nr 859
Pressinõukogu otsus 13.12.2018 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pealinn ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Margus Laikaski kaebust Pealinnas 27. augustil 2018 ilmunud artikli „Aferistist arhitekt võltsib allkirju ja jätab majad pooleli“ peale ja otsustas, et Pealinn ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinnas tegutsevast arhitektist, kes annab võltsallkirju ja jagab lubadusi, kuid tööd seisavad aastaid tegemata ja tellijad kannavad kahju.

Margus Laikask kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja sisaldab ebaõiget hinnangut. Kaebaja ei ole rahul, et teda nimetatakse võltsijaks, kuigi kriminaalmenetlus oli artikli ilmumise ajal alles käimas. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud kõiki esitatud süüdistusi kommenteerida. Kaebaja leiab, et tema seisukohti on kontekstiväliselt kasutatud ja sellega on temast loodud põhjendamatult negatiivne kuvand.

Pealinn vastas Pressinõukogule, et toimetuse käsutuses on info, mis kinnitab kaebaja poolt allkirjade võltsimist. Pealinn lisas, et kaebaja olulisemad seisukohad on artiklis avaldatud.

Pressinõukogu otsustas, et Pealinn ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebaja sai võimaluse esitatud süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks ega ebatäpseks, sest allkirjade võltsimist kinnitab toimetuse käsutuses olev info.

Pressinõukogu