Kaebus nr 869
Pressinõukogu otsus 24.01.2019 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jõhvi Põhikooli direktori Liina Mihkelsoni kaebust Õhtulehes 22. novembril 2018 ilmunud artikli „Segadused ja tüli: koolitöötaja süüdistab Jõhvi koolidirektorit töö halvas korraldamises“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Jõhvi Põhikooli koristaja ja direktori konfliktist, mis sai alguse sellest, et koristaja soovis töölepingut.

Jõhvi Põhikooli direktor Liina Mihkelson kaebas Pressinõukogule, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi, sest ta sai lugejatelt ähvardusi loo kommentaarides ja sõnumitena telefonile. Kaebaja leiab, et ta ei ole kogenud ajakirjandusega suhtleja. Kaebaja ütles ajakirjanikule vestluse alguses, et ta on koosolekul ja ei saa rääkida, kuid ajakirjanik jätkas küsimuste esitamist. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei selgitanud talle räägitu võimalikke tagajärgi. Kaebaja leiab, et ajakirjanik ei ole kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud kõiki süüdistusi kommenteerida. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab valefakte, näiteks koristaja töölt vabastamise, puuduvate töölepingute ja ametijuhendite, riikliku järelevalve ja kooli arengukava kohta.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et kaebajat ei saa pidada ajakirjandusega suhtlemisel kogenematuks inimeseks. Leht selgitas, et ajakirjanik suhtles kaebajaga kahel korral ja kaebaja ei esitanud kordagi vastuväiteid või soovi hiljem suhelda. Õhtuleht kinnitas, et kaebaja sai võimaluse kõiki süüdistusi kommenteerida. Õhtuleht lisas, et kõik väited ja faktid on kontrollitud ja allikate usaldusväärsuses ei ole alust kahelda. Õhtuleht tunnistas, et ainus viga, mis artiklis oli, oli teenistusliku järelevalve nimetamine riiklikuks järelevalveks.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul jättis ajakirjanik kontrollimata artiklis märgitud dokumentide olemasolu.

Pressinõukogu