Kaebus nr 873
Pressinõukogu otsus 21.02.2019 | TAUNIV.
Harju Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaili-Helina Koltsi kaebust Harju Elus 14. detsembril 2018 ilmunud artikli „Solvunud kolme lapse ema blokeerib külavaheteed“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kuusalu vallas Kaili-Helina Koltsi poolt suletud avaliku tee lõigust ja sellega seonduvatest konfliktidest külaelanike vahel.

Kaili-Helina Kolts kaebas Pressinõukogule, et andis kommentaari vaid tingimusel, et saab artiklit enne ilmumist lugeda, kuid ajakirjanik eiras ta soovi. Kaebaja lisas, et keelas enda pildistamise ja foto avaldamise. Kaebaja lisas, et artikkel sisaldab valefakte selle kohta nagu oleks ta eratee eest raha küsinud. Kaebaja väitel ei ole ta öelnud, et on nõus tee avama, kui naabrid talle maksavad.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et foto kaebajast on tehtud tema kodumaja köögis ja naise näoilmest on näha, et tal ei olnud midagi pildistamise vastu. Leht lisas, et 10 130 euro suurust summat nõudis naine enne tee sulgemist vallalt. Leht kinnitas, et artiklit enne ilmumist allikatele ei näidatud, sest toimetusel pole sellist kohustust.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et artiklis olev info, nagu oleks kaebaja küsinud tee hooldamise eest inimestelt 10 130 eurot, ei ole faktiliselt tõendatud.

Pressinõukogu