Kaebus nr 874
Pressinõukogu otsus 24.01.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu  arutas Kaili-Helina Koltsi kaebust Delfis 5. detsembril 2018 ilmunud artikli „Fotod. Segadus Kuusalu vallas jätkub: seitsme majapidamise elanikud on lõksus“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Kuusalu vallas Pudisoo külas on jäänud mitu majapidamist lõksu, sest üks külaelanik sulges talle kuulunud lõigu küla läbivast avalikust teest.

Kaili-Helina Kolts kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest keegi ei ole lõksus, kuna tema kinnistu ümber läheb metsatee, mis on autodega läbitav. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valefakte, sest tee on kohtumenetluse ajal sõitmiseks avatud ja seda saavad läbida kõik sõidukid. Kaebaja märkis, et ta ei ole külaelanikke hirmutanud, nagu artiklis väidetakse. Kaebaja märkis, et ei ole vallalt teega seoses raha küsinud, vaid ta palus kohtul menetluskulud jätta valla kanda.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on õige, sest inimesed on ametliku tee sulgemise tõttu lõksus. Delfi lisas, et artiklis olevad väited, et teele on kaevatud vaod ja värava ava on väike eriotstarbeliste sõidukite jaoks, on fotodega tõendatud. Delfi kinnitusel ütles Pudisoo külavanem, et teda on seoses suletud teega ähvardatud. Lisaks on toimetuse käsutuses kaebaja ähvarduskiri külaelanikele. Delfi leiab, et kaebaja isikuandmete avaldamine on põhjendatud aktuaalsete päevasündmuste kajastamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kuna artikkel ei sisalda kaebaja nime ega elukohta, siis ei ole kaebaja avalikkusele tuvastatav. Kaebaja tunnevad artikli põhjal ära vaid antud piirkonna inimesed, kes on sündustega vaatamata artiklile kursis.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest tee sulgemine on jätnud mõned majapidamised lõksu. Samuti ei leia Pressinõukogu artiklist valefakte, sest kõik avaldatu on tõendatud Delfi poolt allikate, dokumentide või fotodega.

Pressinõukogu