Kaebus nr 876
Pressinõukogu otsus 21.02.2019 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sotsiaalministeeriumi kaebust Postimehes 17. detsembril 2018 ilmunud artikli „Mehed koju, naised tööle! Kuhu jääb valikuvabadus?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib vanemahüvitise kasutamisest ja plaanist teha osa sellest isadele kohustuslikuks.

Sotsiaalministeerium kaebas Pressinõukogule, et loo jaoks ei küsitud kommentaari sotsiaalministeeriumilt, kuigi artiklis tehakse ministeeriumi kohta etteheiteid (väidetakse, et vanemapuhkuste süsteemi muudatuste väljatöötamisele ei eelnenud ühetegi uuringut; perepoliitikale on iseloomulik mõju-uuringute puudumine; tõenduspõhise info puudumine asendatakse sõnakamate huvigruppide ja eestkõnelejate kaasamisega). Kaebaja peab nimetatud väiteid valeks, sest ainuüksi Praxis on ministeeriumi rahastusel teinud viis uuringut, 2016. aastal viis uuringu läbi Turu-uuringute AS. Lisaks on ministeeriumi väitel ka rahvusvahelisi uuringuid. Kaebaja hinnangul on eksitav väita, et kaasatakse sõnakamaid huvigruppe, sest perepoliitika rohelise raamatu kaasatute hulgas on Lasterikaste Perede Liit, Lastekaitse Liit, MTÜ Üksikvanema heaks jt.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis on väidetud väga konkreetse küsimuse uurimise kohta. Leht selgitas, et artiklis ei väideta, nagu poleks ministeerium üldse uuringuid teinud. Leht lisas, et kaebaja poolt nimetatud uuringud ja analüüsid ei põhine konkreetselt vanemahüvitise teenuse tarbijate küsitlemisel, vaid statistilise info analüüsil. Postimehe hinnangul ei olnud sotsiaalministeerium artiklis konflikti osapool, mistõttu ei olnud vaja ministeeriumile sõna anda. Leht märkis, et artiklis viidatud uuringu viis läbi Turu-uuringute AS, mis on usaldusväärne asutus.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud valeväide uuringute kohta, sest tegelikkuses on ministeerium teemakohaseid uuringuid teinud.

Samuti rikkus Postimees ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on loos segamini faktid ja oletused.

Pressinõukogu