Kaebus nr 878
Pressinõukogu otsus 21.02.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Varro Vooglaiu kaebust Postimehes 30. detsembril 2018 ilmunud artikli „Herkel: Vooglaiu väärtused kattuvad suuresti Putini omadega“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel refereerib Andres Herkeli blogis kirjutatut.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatakse tema kohta tõsiseid, meelevaldseid ja valesüüdistusi, kuid sõna ei anta. Varro Vooglaid saatis artikli ilmumisele järgmisel päeval lehele oma kommentaari ja palus avaldada vastulause, kuid leht seda ei teinud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Herkeli seisukoha puhul on tegemist hinnangulise väitega. Leht leiab, et kaebaja vastulause ei vastanud vastulauseks vajalikele kriteeriumitele,     tegemist oli inimese sildistamisega ning see sisaldas isiklikku rünnakut ja argumentatsiooni.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist hinnanguid sisaldava arvamuslooga, milles ei esitatud kaebaja kohta süüdistusi, mis vajanuks kommentaari või vastulauset.

Pressinõukogu peab kaebaja vastulause avaldamata jätmist põhjendatuks, sest see ei vasta vastulause kriteeriumitele.

Pressinõukogu