Kaebus nr 879
Pressinõukogu otsus 21.02.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Harju Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaili-Helina Koltsi kaebust Harju Elus 2. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Kinnistuomanik kaotas Pudisoo küla teevaidluse“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab 21. detsembri Harju Maakohtu otsust, mis kohustab Kaili-Helina Koltsi eemaldama tema kinnistut läbivalt teelt takistused, et teed saaks kasutada ka teiste kinnitute omanikud.

Kaili-Helina Kolts kaebas Pressinõukogule, et artikkel on kohtuotsusest, mis ei ole jõustunud ja seega ei ole artikli sisu tõene. Kaebaja märkis, et ta vaidlustab maakohtu otsuse. Kaebaja märkis, et eratee vaidlus on lisaks ka halduskohtus.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et artikkel põhineb kohtuotsusel. Leht lisas, et on artiklis lähtunud heas ajakirjandustavast, faktitäpsusest ja kajastanud teevaidlust nii, nagu see on.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel põhineb Harju Maakohtu otsusel, sellele on artikli juhtlõigus viidatud ja lisaks on mõlema osapoole seisukohad loos olemas.

Pressinõukogu