Kaebus nr 88
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | TAUNIV.
SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Meelis Atoneni kaebust SL Õhtulehes 11. veebruaril 2005 ilmunud artikli „Eksministrid lärmasid riigikogu valvelauas?” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Meelis Atonen märgib oma kaebuses, et artiklis on tema isiku kohta avaldatud ebatäpset ja eksitavat informatsiooni.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei väideta, nagu oleks Meelis Atonen olnud alkoholijoobes. Lehe andmetel ei eita bravuuritsemist valvelauas otseselt keegi küsitletutest.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mille järgi vastutab ajakirjanik oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust eelkõige kriitilise materjali puhul kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust.

Pressinõukogu leiab, et artikkel on kaebaja suhtes põhjendamatult halvustav.

Pressinõukogu