Kaebus nr 884
Pressinõukogu otsus 28.03.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Karolin Tsarski ja Mittetulundusühing Isvara Joogakool kaebust Õhtulehes 6. detsembril 2018 ilmunud artikli „Tantraperverdi jünger annab Eesti koolides joogatunde“ ja 7. detsembril ilmunud artikli „Vägistamissüüdistusega tantraõpetaja Saraswati tegutseb taas“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Esimene artikkel räägib sellest, et Isvara joogakool ja Karolin Tsarski annavad gümnaasiumides joogatunde. Karolin Tsarski puhul tuuakse artiklis välja ka tema õpetaja Saraswati, keda süüdistatakse kümnete naiste vägistamises. Teine artikkel räägib Karolin Tsarski tõekspidamistest. Muu hulgas on välja toodud, et ka Saraswatile tuleks Karolin Tsarski sõnul andestada.

Karolin Tsarski ja Mittetulundusühing Isvara Joogakool kaebasid Pressinõukogule, et esimese artikli pealkiri on eksitav, sest sõna „jünger“ kasutamine on liiga kategooriline ja jätab Karolin Tsarskist negatiivse mulje. Kaebaja leiab, et pealkiri ei vasta loo sisule, sest ei tõesta kaebaja Saraswati jüngriks olemist. Samuti ei ole kaebaja rahul sõna „jünger“ kasutamisega artikli sees. Kaebaja leiab, et artiklis jäetakse temast mulje, et teda ei tohiks noorte lähedale lasta. Teise artikli puhul ei ole kaebaja rahul, et tema kohta on kasutatud sõna „tantraõpetaja“. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teises artiklis on talle omistatud sõnad, mida ta öelnud ei ole. Kaebaja leiab, et mõlemad artiklid jätavad temast mulje nagu Saraswati tegudega seotud isikust ja kurjategijast.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et sõna „jünger“ on kasutatud korrektselt, sest tegemist on õpilase, järelekäija ja vaimustunud pooldajaga. Leht lisas, et kõik esitatud väited on korrektsed ja esimeses artiklis ei ole ühtegi vale fakti. Õhtulehe kinnitusel on Karolin Tsarski enda korraldatud tantrafestivali koduleheküljel toodud välja kui õpetaja. Teise artikli alguses olev andestamist puudutav lause pärineb Õhtulehe väitel Karolin Tsarski vastusest, mille leht avaldas täies mahus.

Pressinõukogu otsustas, et artikliga „Tantraperverdi jünger annab Eesti koolides joogatunde“ ei ole Õhtuleht ajakirjanduseetika koodeksi vastu eksinud. Artiklis saab kaebaja sõna, lisaks on tema joogatundide kohta avaldatud positiivne hinnang. Pressinõukogu arvates on põhjendatud ka kaebaja õpetaja tegudest kirjutamine.

Pressinõukogu hinnangul on ka teine artikkel ajakirjanduseetika koodeksiga kooskõlas, sest see väljendab Karolin     Tsarski seisukohti, muu hulgas ka andestamise küsimuses.

Pressinõukogu