Kaebus nr 887
Pressinõukogu otsus 28.03.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kristjan Järvani kaebust Postimehes 25. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Analüütikud teevad II pensionisamba tulise arvustaja tabelid pihuks ja põrmuks“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel vahendab analüütikute hinnanguid Kristjan Järvani arvutustele II pensionisamba kohta.

Kristjan Järvan kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ei vasta sisule, sest sellest tulenevalt peaks lugu sisaldama analüütikute seisukohti, mis täielikult tema väited ümber lükkavad, kuid artiklis neid pole. Kaebaja väitel sisaldab artikkel arvamusi, et analüütikute hinnangul ei vasta kõik tema poolt esitatu tõele. Kaebaja leiab, et pealkiri on üle paisutatud, ebatäpne ja eksitav. Kaebaja ei ole ka rahul, et kõiki tema seisukohti artiklis ei kajastatud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et pealkiri on kohane, sest analüütikud teevad oma analüüsidega kaebaja arvutused „pihuks ja põrmuks“. Leht lisas, et kaebaja vastuväited on avaldatud maksimaalses võimalikus mahus ja viivituseta. Leht selgitas, et olemasolevast materjalist tuleb teha valik ja seetõttu on toimetus tsiteerinud nii kaebaja kui ka analüütikute esitatud materjali.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri kooskõlas loo sisuga. Samuti kajastab artikkel kaebaja seisukohti.

Pressinõukogu