Kaebus nr 894
Pressinõukogu otsus 25.04.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Olev Tomsoni kaebust Postimehes 11. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Keskerakonda astus mõne kuuga 17 kurjategijat“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et oktoobris kuulutas Keskerakond, et edaspidi visatakse kriminaalkorras karistatud liikmed erakonnast välja, kuid samas on erakonnaga viimastel kuudel liitunud ülekaalukalt kõige rohkem kurjategijaid.

Olev Tomson kaebas Pressinõukogule, et karistusregistris olevad andmed, millele Postimees tugines, on ebaõiged. Kaebaja lisas, et esitas Postimehele tõendid, et ta ei ole artiklis nimetatud kuritegusid toime pannud ja tegi lehele ettepaneku avaldada parandus, kuid leht keeldus. Kaebaja märkis, et kohtud on tema süüdimõistmises eksinud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikli juures avaldati tema foto.

Postimees vastas Pressinõukogule, et leht tugines nii kohtulahenditele kui ka karistusregistrile, mis mõlemad kinnitavad, et Olev Tomson on kriminaalkorras karistatud. Leht leiab, et foto kasutamine oli õigustatud, sest artiklis oli kaebajast juttu ja see seostus otseselt artikli teemaga.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Olev Tomsoni karistatust kinnitab karistusregister, mille õigsuses ei ole alust kahelda. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks kaebaja foto avaldamist, sest loos on temast nimeliselt juttu.

Pressinõukogu