Kaebus nr 000
Pressinõukogu otsus 25.04.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Gorod ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas SA Narva Haigla kaebust Gorodis 7. detsembril 2018 ilmunud artikli „Ühendatud ühe lüliga, seotud ühe eesmärgiga“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Intervjuus annab Narva Haigla kirurg ja töötajate usaldusisik ülevaate haigla juhtkonna ja töötajate suhetest.

SA Narva Haigla kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid (isiku valimine usaldusisikuks 20 töötaja poolt ei anna talle õigust esindada kogu kollektiivi arvamust; väide, et haigla on kontrollimatu; väide, et haigla nõukogu ei teosta järelevalvet juhatuse tegevuse üle). Kaebaja ei ole ka rahul, et SA Narva Haigla esindajale sõna ei antud.

Gorod vastas Pressinõukogule, et artiklis on öeldud, et väljendatakse ametiühingu seisukohta. Leht lisas, et intervjuus väljendas ametiühingu esindaja organisatsiooni arvamust ja põhjust     arvamuse ümberlükkamiseks ei olnud. Leht selgitas, et tulenevalt sihtasutuse staatusest on selle juhtorganid omavahel seotud: Narva linnavolikogu saadikud on samaaegselt nii ühe     fraktsiooni liikmed kui ka SA Narva Haigla nõukogu ja juhatuse liikmed ning teostavad enda üle kontrolli ise.

Pressinõukogu otsustas, et Gorod ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul käsitleb intervjuu haigla tegevust intervjueeritava vaatevinklist laiemalt ja haigla kohta ei esitata tõsiseid süüdistusi, mistõttu ei olnud vaja haigla esindajale sõna anda.

Pressinõukogu