Kaebus nr 901
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas sotsiaalministeeriumi kaebust Postimehes 11. veebruaril 2019 ilmunud artikli „Uus direktiiv lämmatab perede valikuvabadust“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib uuest eurodirektiivist, mis nõuab, et kahe kuu jagu lapsepuhkust saavad ainult isad.

Sotsiaalministeerium kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot. Samuti on artiklis segamini uudised, arvamused ja oletused ning ei ole kontrollitud info tõesust ja allikate usaldusväärsust.

Postimees vastas Pressinõukogule, et     artikkel ei sisalda valeinfot. Lehe väitel on „Meie Eesti“ külgede puhul tegemist autorikülgedega, mis sisaldavad ka analüüse ja analüütilisi hinnanguid. Leht lisas, et artiklis ei ole väidetud, et sotsiaalministeerium on valeinfot andnud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini autori oletused ja uudised. Hoolimata sellest, et tegemist on autoriküljega, oleks pidanud autor täpsemalt eristama, millised on tema arvamused ja oletused ning millised on sotsiaalministeeriumi seisukohad.

Pressinõukogu