Kaebus nr 902
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Atko Liinid kaebust Delfis 18. veebruaril 2019 ilmunud artikli „Teehooldusfirma: Atko veeretab oma süü meie õlule“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Harku vallas sõitis teelt välja Atko koolibuss. Bussifirma väitel olid õnnetuses süüdi erakordselt libedad teeolud, teehooldusfirma väitel aga veeretab Atko oma süü nende õlule.

AS Atko Liinid kaebas Pressinõukogule, et uudis sisaldab ebaõiget infot, sest Atko edastas jaanuaris ja veebruaris Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele 50 korda infot teede libeduse ja kehva teeolukorra kohta. Lisaks on firma dispetšerid ja logistikud helistanud otse teehooldusfirmadele. Kaebaja ei ole rahul, et Atko seisukohti või kommentaare ei küsitud. Kaebaja peab eksitavaks ka uudise juures olevat fotot, mis jätab mulje õnnetusest, kuigi uudises kirjeldatud juhul kahjustusi ei tekkinud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikkel on jätkulugu 15. veebruaril ilmunud loole, milles kirjeldati teeolusid ja Atko bussiga juhtunud õnnetust Harku vallas. Varasemas loos said sõna nii Atko kui teehooldusfirma. Delfi lisas, et Atko ja teehooldusfirma arvamused teeolude kohta on erinevad, kuid mõlema seisukohad on kajastatud. Delfi ei ole artiklile lisanud arvamust ega oletusi. Delfi lisas, et ajakirjanik pöördus Atko poole kommentaariks, kuid küsimustele vastuseid ei saanud. Peale artikli avaldamist saatis Atko oma kommentaarid ja need avaldati artikli juures koheselt. Delfi selgitas, et artikli juures oleva foto kõrval on kiri, et tegemist on illustratiivse fotoga.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Atko esindaja seisukohad kajastatud ja veelgi põhjalikumalt on Atko esindaja saanud sõna alges loos, mis ilmus 15. veebruaril. 18. veebruari artikli puhul oli Pressinõukogu hinnangul tegemist pigem teehooldusfirma võimalusega vastata Atko esindaja süüdistustele kehvade teeolude kohta.

Pressinõukogu hinnangul ei ole loo juures ilmunud foto eksitav, sest selle juures on märgitud, et tegemist on illustratiivse fotoga.

Pressinõukogu