Kaebus nr 903
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS ATKO Bussiliinid kaebust Delfis 5. veebruaril 2019 ilmunud artikli „Lugeja: sama firma sõidutab Märjamaal ka lapsi katkise bussiga“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist lugejakirjaga, milles väidetakse, et Atko katkiste bussidega sõidutakse õpilasi ka Märjamaal. Samuti on Atko bussidega lugeja väitel probleeme Pärnumaal Tori vallas.

AS ATKO Bussiliinid kaebas Pressinõukogule, et lugejakiri sisaldab kontrollimata ja ebaõiget infot, samuti ei antud bussifirmale sõna.

Delfi vastas Pressinõukogule, et tegemist oli 5. veebruaril ilmunud artiklile saadetud lugejakirjaga ja tulenevalt algsest artiklist, kus viidati, et kaheksast Atko bussist seitse ei vastanud kontrollimisel nõuetele, oli toimetusel alust arvata, et lugeja jagas tõest infot. Samuti kinnitab lugejakirja usaldusväärsust Delfi väitel see, et toimetus sai sarnase sisuga kirju ka teistest Eesti piirkondadest.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Atko antud loos sõna saama vaatamata sellele, et varasem artikkel juba sisaldas Atko kommentaari. Pressinõukogu arvates ei saa eeldada, et lugejad olid varasemat lugenud ja seetõttu peab iga artikkel sisaldama mõlema konfliktipoole selgitusi.

Pressinõukogu