Kaebus nr 908
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimehe veeb ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Madis Süti kaebust Postimehe veebis 7. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Erakonna esimees jäi vahele porno levitamisega“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et erakonna Rahva Tahe asutaja ja juht Madis Sütt omab telekanalit Entusiast TV, mis paiskas Eestis kehtivaid seadusi eirates korduvalt eetrisse pornot.

Madis Sütt kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkirja aluseks oli ajakirjaniku enda subjektiivne hinnang, mis mõistis telekanali juba ette süüdi võimalikus väärteos. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ka ebakorrektset väidet, nagu oleks telekanal kõigile vabalt kättesaadav. Kaebaja väitel tuleb telekanal eraldi tellida.

Postimees vastas Pressinõukogule, et tegemist ei olnud vaid ajakirjaniku hinnanguga. Lehe väitel konsulteeris ajakirjanik saate olemuse osas kultuuriministeeriumi, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga. Samuti rääkis ajakirjanik kaebajaga. Leht leiab, et artikli pealkiri ei ole eksitav ega hinnanguline. Postimees lisas, et Entusiast TV puhul on tegemist tasuta noppekanaliga kõigile Telia teleklientidele ja seega eksisteeris reaalne oht pornograafia levimiseks lasteni.

Pressinõukogu otsustas, et Postimehe veeb ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav ega hinnanguline. Samuti ei ole eksitav artiklis sisalduv väide, et tegemist on tasuta telekanaliga.

Pressinõukogu