Kaebus nr 91
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | TAUNIV.
Narva rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Andrus Tamme kaebust ajalehes Narva 10. veebruaril 2005 ilmunud artikli „Streik on veel küsimärgi all” peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

AS Narva Bussiveod juhatuse liige Andrus Tamm kaebas Pressinõukogule, et artikkel käsitleb bussijuhtide streigiähvardust vaid ametiühingute seisukohast. Samuti ei ole kaebaja rahul 16. veebruaril avaldatud vastulause kärpimise ja kommenteerimisega toimetuse poolt.

Narva selgitas Pressinõukogule, et artikkel põhineb AS Narva Bussiveod usaldusisiku ütlustel. Kuna sama isik on ka transporditöötajate ametiühingu piirkondlik juht, lähtus leht regionaalsest aspektist ning ei pidanud konkreetse firma esindajaga rääkimist vajalikuks. Kuna leht leidis, et AS Narva Bussiveod juhatuse liikme Andrus Tamme vastulause oli emotsionaalne, pidas toimetus vajalikuks lisada vastulausele oma kommentaar.

Pressinõukogu otsustas, et Narva on rikkunud ajakirjanduseetika koodekis punkti 4.2, mis kohustab ajakirjanikku konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et ajaleht Narva seda ei teinud, sest artiklis on räägitud vaid AS Narva Bussiveod töötajate usaldusisikuga. Lehe väidet, et sama isik on ka transporditöötajate ametiühingu piirkondlik juht, ei pea Pressinõukogu põhjendatuks, sest artiklis pole usaldusisikule sellist tiitlit omistatud.

Pressinõukogu otsustas, et leht on rikkunud ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mis kohustab avaldama vastulause ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Ajaleht on avaldatud vastulauset kommenteerinud ja eksinud sellega hea tava vastu. Vastulause toimetamine aga on toimetuse poolt põhjendatud.

Pressinõukogu