Kaebus nr 913
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Harju Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jüri Ehasalu kaebust Harju Elus 22. märtsil 2019 ilmunud artikli „KGB vägevus versus kiriku paleus“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib 21. veebruaril esitletud Eesti NSV KGB majandusluure juhi Vladimir Pooli elulooraamatust. Loo juures on eraldi artikli autori arvamus Vladimir Pooli raamatu ja tema tegevuse kohta. Oma arvamuses viitab ajakirjanik Vladimir Pooli kaasakiitjatele, kelle seast toob välja Jüri Ehasalu, sest ta kiidab ajakirjaniku arvates 28. veebruari Maalehes Vladimir Pooli ennastsalgavat isamaalisust ja vaprust.

Jüri Ehasalu kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta valeväidet ja eksitavat infot. Kaebaja väitel moonutas artikkel 28. veebruari Maalehe loo pealkirja. Lisaks ei ole ta 28. veebruari artiklis KGB kunagisi hirmutegusid kiitnud ega tegijaid tunnustanud. Kaebaja väitel on artiklis valesti kirjas ka 24. mail Maalehes avaldatud loo pealkiri. Lisaks valele pealkirjale oli kaebaja väitel tegemist intervjuuga. Kaebaja ei ole rahul, et kirikut on nimetatud KGB kaasakiitjaks, sest kaebaja Maalehe kirjatöödes ei ole väljendatud kiriku seisukohti ja ta ei ole ka kiriku esindaja ega kõneisik. Seetõttu on kaebaja meelest artikli pealkiri eksitav ja kohatu.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tõi artiklis eraldi välja oma arvamuse. Harju Elu selgitas, et Jüri Ehasalu 28. veebruari artikkel oli Vladimir Pooli tunnustav. Harju Elu tunnistas artiklis olnud ebatäpsust, kui viidati Jüri Ehasalu ametkohale. Leht lisas samas, et Jüri Ehasalu kuulub mitmetesse kirikuga lähedalt seotud organisatsioonidesse ja on seega kiriku esindaja. Harju Elu väitel koosneb üldpealkirja kandev artikkel kahest osast, millest üks on ajakirjaniku arvamus. Lehe väitel ühendab kahte osa tervikuks pealkiri.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, millele on ka selgelt viidatud, ning arvamusloos on autoril õigus oma hinnangut anda.

Pressinõukogu hinnangul ei ole eksimine Jüri Ehasalu ametinimetusega kogu loo kontekstis sellise tähtsusega, et teha tauniv otsus.

Pressinõukogu