Kaebus nr 914
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ ATKO Liinid kaebust Delfis 26. märtsil 2019 ilmunud artikli „Atko jätkab laste vintsutamist. Keda vanemad viia ei saanud, jäid nõutult bussi ootama“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Harku valla lapsed ootasid koolibussi, mida aga ei tulnud, sest kolm bussi võeti sõidust ära ning asendusbuss saabus hiljem.

OÜ ATKO Liinid kaebas Pressinõukogule, et uudis sisaldab ebaõiget ja kontrollimata infot. Kaebaja väitel ei käivitunud üks koolibuss ja liinile saadeti asendusbuss, kuid kõik teised Harku valla koolibussid teenindasid liine vastavalt sõidugraafikule. Kaebaja ei ole rahul, et lugejakirja avaldades ei küsitud ettevõtte kommentaari.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis kajastud sündmused leidsid aset 25. märtsil, mitte 28. märtsil nagu viitas kaebaja. Delfi lisas, et toimetus kontrollis lugejakirja autori edastatud infot ja see oli õige. Delfi lisas, et lugejakirja sisu kajastab ka ATKO Liinide selgitust olukorrale.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis on ATKO Liinide esindaja saanud olukorda kommenteerida.

Pressinõukogu