Kaebus nr 915
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Hoolekandeteenused kaebust Eesti Ekspressis 23. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Hooldekodu töötaja: Valklas töötamine on enesetapp“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib olukorrast Valkla hooldekodus. Loos saavad sõna hooldekodu töötajad, kes räägivad, kuidas kliendid neid on rünnanud. Mullu sai politsei Valklasse mitukümmend väljakutset. AS Hoolekandeteenused aga alles plaanib töötajate kindlustamist.

AS Hoolekandeteenused kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei saanud tegevusjuhendajat Kerstit puudutava osas infot otseallikast ega küsinud, kas info vastab tõele või kas ta on nõus info avaldamisega. Kaebaja märgib, et artikkel sisaldab Kersti delikaatseid isikuandmeid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikkel sisaldab Valkla Kodu kliendi Andruse delikaatseid isikuandmeid.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Kerstiga toimunu leidis kajastamist ka teistes väljaannetes. Lisaks ei väida kaebaja, nagu poleks intsidenti Kerstiga toimunud. Leht märkis, et töötajate ja klientide puhul on avaldatud vaid eesnimed ja seega ei ole nad identifitseeritavad. Eesti Ekspressi hinnangul puudub AS Hoolekandeteenustel kaebeõigus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul sai artiklis sõna AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa.

Pressinõukogu ei langeta otsust tegevusjuhendajat Kerstit puudutavas osas, sest Kersti ise ei ole Pressinõukogule kaebust esitanud.

Samuti ei langeta Pressinõukogu otsust kliendi Andruse suhtes, sest ka Andrus ei ole Pressinõukogu poole kaebusega pöördunud.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Kersti ega Andrus artikli põhjal identifitseeritavad.

Pressinõukogu