Kaebus nr 918
Pressinõukogu otsus 29.08.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aini Härmi kaebust Postimehes 14. veebruaril 2019 ilmunud artikli „Alluvad heidavad linnajuhile ette autoritaarset juhtimist“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinna kultuuriameti juhi Aini Härmi töötamise stiilist, millega tema alluvad rahul ei ole.

Aini Härm kaebas Pressinõukogule, et suurem osa tema vastustest ei leidnud artiklis kajastamist. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset ja moonutatud infot. Samuti ei ole ta rahul, et tema kohta on küll esitatud süüdistusi, kuid ei antud võimalust vastulauseks. Samuti soovis kaebaja vastulausega parandada artiklis olevat ebaõiget infot.

Postimees vastas Pressinõukogule, et leht ei avaldanud kaebaja vastulauset, sest Aini Härm ei nõudnud ühegi väite ümber lükkamist ega parandamist. Leht lisas, et toimetus on allikate usaldusväärsuses veendunud ja teab artiklis anonüümseks jäänud isikute nimesid. Postimees pakkus Aini Härmile korduvalt võimalust küsimustele vastata ja kohtuda, kuid kaebaja keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai Aini Härm võimaluse süüdistustele ja küsimustele vastata.

Pressinõukogu hinnangul puudus Postimehel kohustus avaldada Aini Härmi esitatud vastulause, sest kaebaja ei lükanud selles ümber valefakte ega parandanud tsitaate, mis on vastulause eesmärk.

Pressinõukogu