Kaebus nr 924
Pressinõukogu otsus 17.10.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Dmytro Domini ja Dmytro Lunini kaebust Eesti Rahvusringhäälingus 10. aprillil 2019 avaldatud artikli „Pealtnägija: firmaveski 300 ettevõtte seas on ka kahtlane kool ja kirjastus“ peale ja otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebis nii eesti kui ka vene keeles ilmunud artikkel räägib ühte tuppa registreeritud 300 firmast. Ukrainlaste registreeritud firmadega on ERRi andmetel seotud maksuskeemid, elamisload, kahtlane kool ja pahavaraga nakatamine.

Dmytro Domin ja Dmytro Lunin kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kontekstist välja rebitud infot, on ühekülgne ja kaebajate suhtes negatiivne. Kaebajate hinnangul sisaldab artikkel eksitavat ja ebatäpset infot. Dmytro Lunin ei ole rahul, et artiklis on rõhutatud tema vanust ja rahvust.

Eesti Rahvusringhääling vastas Pressinõukogule, et Pealtnägija toimetus pakkus kaebajatele korduvalt sõna, kuid nad keeldusid. Lugu sisaldab Dmytro Lunini seisukohti, mida ta esitas meiliga ja telefoni teel. ERR lisas, et Dmytro Lunini päritolumaa nimetamine oli vajalik, sest ta tegutseb Eestis elamisloa alusel ja sellistele isikutele on esitatud kõrgendatud nõudmised. ERR on seisukohal, et kõigi oluliste etteheidete osas said kaebajad esitada oma vastuargumendid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel kaebajate seisukohti. Samuti pakkus Pealtnägija kaebajatele võimaluse oma arvamuse avaldamiseks.

Pressinõukogu