Kaebus nr 925
Pressinõukogu otsus 29.08.2019 | TAUNIV.
Gorod rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi kaebust Gorodis 31. mail 2019 ilmunud artikli „Narva must reede“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Tegemist on intervjuuga, kus ajakirjaniku küsimustele vastab koondatud linnaaednik, kes oma vastustes kritiseerib Narva linnavõimu.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab konflikti, kuid teise poole arvamust linnavalitsuse reorganiseerimise kohta selles ei ole.

Gorod vastas Pressinõukogule, et tegemist on intervjuuga ja seetõttu ei saa see sisaldada intervjueeritava arvamuse ümber lükkamist. Gorod lisas, et Narva linnapea ei pöördunud toimetuse poole palvega süüdistused ümber lükata. Toimetus märkis, et kui linnapea oleks lehe poole sellise sooviga pöördunud, oleks talle võimalus kommentaariks antud. Leht selgitas, et intervjuus ei olnud ühtegi konkreetset perekonnanime ja lisaks võttis otsuse linnavalitsuse reorganiseerimise kohta vastu hoopis linnavolikogu.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Gorod rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu leiab, et antud juhtumi puhul oleks tasakaalustatuse huvides tulnud Narva linnavalitsusele pakkuda võimalust omapoolseks kommentaariks samas numbris, arvestades eriti ka asjaolu, et tegu on kord nädalas ilmuva väljaandega.

Pressinõukogu