Kaebus nr 93
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Evelin Ilvese kaebust Postimehes 19. märtsil 2005 ilmunud artikli „Kes on Eesti sümpaatseim meespoliitik” peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Evelin Ilves kaebas Pressinõukogule, et artikliga on teda ja tema perekonda solvatud ning ühiskonna ja pereväärtuste üle irvitatud. Kaebaja peab artiklit jõhkraks sekkumiseks oma pere privaatsusesse, viidates üleskutsele “mees, põgene!”.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli eesmärk ei olnud emaduse ja perekonna pilamine. Arteri tabelis hindasid ajakirjanikud Postimehe väitel eelkõige muljet, mis on neile avaliku elu tegelastest jäänud ning erinevaid hinnanguid ei saa ära keelata.

Pressinõukogu juhib tähelepanu, et ka avaliku elu tegelastel on õigus pereelu puutumatusele ning seda käsitledes peab jääma hea maitse piiridesse.

Pressinõukogu