Kaebus nr 930
Pressinõukogu otsus 19.09.2019 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Apricot OÜ kaebust Õhtulehes 22. mail 2019 ilmunud artikli „Pähh, Apricot Vodka! Eesti jõuk müüs Rootsis pagulastele Viljandimaal valminud salaviina“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Rootsis illegaalsel alkoholiturul tegutsenud grupeeringust.

Apricot OÜ kaebas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud väited Apricot Vodka kohta on valed ja eksitavad. Kaebaja leiab, et artiklist võib järeldada, et Viljandimaal asuv salaviinatootja ja salaviin Apricot Vodka kuulub Viljandimaal tegutsevale ettevõttele Apricot OÜ. Kaebaja kinnitas, et ei pole jõugule salaviina müünud. Kaebaja esitas Õhtulehele taotluse valeandmete ümberlükkamiseks ja vabandamiseks. Kaebaja ei ole rahul, et leht parandas veebis küll artikli pealkirja, kuid sisu jättis suuremas osas muutmata.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et Viljandimaal tegutsevat alkoholifirmat Apricot OÜ-d artiklis ei mainita, samuti ei mainita firmaga seotud isikuid. Artiklis viidatakse legaalselt tegutsevale viinaköögile. Õhtuleht ei leia, et Apricot Vodkat saaks automaatselt seostada OÜ-ga Apricot. Leht lisas, et ajakirjanik eksis vodka nimetusega ja seetõttu eemaldati nimetus loo pealkirjast.

Õhtulehe eksimine salaviina nimes muutis Viljandimaal legaalselt tegutseva viinaköögi lihtsasti tuvastatavaks. Eksimusest lähtuvalt jääb lugejale artiklist mulje, et mainitud viinaköök tootis grupeeringule salaviina teadlikult, mis ei vasta tõele. Õhtuleht täpsustas artikli pealkirja ja sisu veebis, kuid keeldus paranduse ja täpsustuse avaldamisest paberlehes. Eelnevast lähtudes otsustas Pressinõukogu, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3, mis näeb ette, et ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus.

Pressinõukogu