Kaebus nr 934
Pressinõukogu otsus 17.10.2019 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaebust Äripäevas 27. augustil 2019 ilmunud artikli „Mida teevad pensionirahaga 500 investorit“ juures ilmunud eksperthinnangu „Pensionikoguja: igas pangas üks sammas“ peale ja otsustas, et Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel „Mida teevad pensionirahaga 500 investorit“ räägib sellest, mida plaanivad inimesed teha teise pensionisambasse kogutud rahaga. Artikli juures olev eksperthinnang vahendab investori ja pensionikoguja arvamust ja toob kalkulaatori järgi ühe näitena välja Compensa Life Vienna Insurance Group SE võimaliku väljamakse, mis näitab, et ta kaotaks ligi 47% pensionirahast.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaebas Pressinõukogule, et Äripäevas avaldatud väide ja arvutuskäik on eksitavad ja laimavad. Kaebaja hinnangul oleks Äripäev pidanud pensionikoguja väiteid kontrollima ja Compensa Life Vienna Insurance Group SE-le sõna andma.

Äripäev nõustus kaebajaga ja tunnistas, et oleks pidanud olema hoolsam ja kontrollima üle intervjueeritava öeldu. Äripäev vastas Pressinõukogule, et eemaldas artikli veebiversioonist viite kaebajale ja võttis veebist ära ka ebatäpse arvutuskäigu. Samuti pakkus Äripäev kaebajale võimalust vastulauseks, millest ettevõtte keeldus. Äripäev avaldas järgmises lehes täpsustuse eluaegsete maksete kohta ja palus lisaks väljamaksetega seonduvat selgitada Eesti Kindlustusseltside Liidu esindajal.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldas eksperthinnang ebatäpset infot. Samas tunnustab Pressinõukogu Äripäeva, et leht vea kiiresti parandas.

Pressinõukogu