Kaebus nr 948
Pressinõukogu otsus 19.12.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Hiiu Leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tarmo Männi kaebust Hiiu Lehes 13. septembril 2019 ilmunud artikli „Umbusaldus või isiklik rünnak“ ja 17. septembril ilmunud artikli „Umbusaldusest ja arengutest“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Esimene artikkel räägib Hiiumaa vallavolikogu esimehele esitatud umbusaldusavaldusest. Teine artikkel on vallavolikogu esimehe arvamus umbusalduse võimalike põhjuste kohta.

Tarmo Mänd kaebas Pressinõukogule, et mõlemad artiklid olid temaga seotud, kuid temalt kommentaare ega selgitusi ei küsitud. Kaebaja märkis, et umbusaldusavaldusele kirjutas ta alla kui fraktsiooni esimees, esindades kaheksat volikogu liiget ja seda ei saa käsitleda isikliku rünnakuna. Kaebaja lisas, et 13. septembri artiklis avaldatud väljendeid ta ei kasutanud. Kaebaja lisas, et 17. septembri artikkel avaldab tema kohta väite, mis pole tõene. Kaebaja ei ole rahul, et talle samas lehenumbris sõna ei antud.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et 13. septembri lühiuudis on tehtud volikogu istungi otseülekande põhjal vahetult enne lehe trükki minekut. Leht lisas, et uudises on kajastatud Tarmo Männi poolt istungil ette loetud umbusaldusavaldus ja tsiteeritud volikogu esimehe sõnu otseülekandes. Leht lisas, et kommentaari kelleltki ei küsitud, sest volikogu istung lehe trükki mineku ajal veel kestis. Leht lisas, et Tarmo Männilt proovis ajakirjanik kommentaari saada järgmise lehenumbri jaoks, kuid Tarmo Mänd keeldus ning seda võimalust ei kasutanud ta ka hiljem.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on mõlema osapoole seisukohad 13. septembri uudises kajastatud ja tehniliselt ei olnud võimalik sellesse lehenumbrisse täiendavaid kommentaare enam võtta. 17. septembri lehes ilmus volikogu esimehe arvamus, kuid Tarmo Mänd pakutud võimalusest arvamust avaldada keeldus.

Pressinõukogu