Kaebus nr 950
Pressinõukogu otsus 19.12.2019 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmanni kaebust TV3 saates „Laser“ 30. septembril 2019 eetris olnud saatelõigu ja saatetutvustuste peale ning otsustas, et TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib viljakusmonitorist, mida oma blogis soovitab naistele Merilin Taimre. Saatelõigus saavad sõna erinevad osapooled.

Helina Savi, Merilin Taimre, Ingrid Kaoküla ja Kerli Seppmann kaebasid Pressinõukogule, et saatelõigus ja saatetutvustustes on esitatud valefakte. Kaebajad leiavad, et saatelõik on neid solvav ja alavääristav ning nende mainet kahjustav. Kaebajad märgivad, et saatelõiku tutvustava artikli juures telekanali veebis on fotol kirjas „lapseootel teismeline“, millest on võimalik teha järeldus, et lubatakse lugu lapseootel teismelisest. Saade ise aga algab noore naise Kerli Seppmanni jutuga. Kaebajad märgivad, et naine on 24-aastane, abielus ja ta ei jäänud soovimatult rasedaks, kuid saatelõik jätab vastupidise mulje. Kaebajad leiavad, et Kerli Seppmanni kasutati saatelõigus ära. Kaebajad leiavad, et Merilin Taimret on süüdistatud valetamises oma jälgijatele. Kaebajad märgivad, et viljakusmonitori kohta on avaldatud valet. Kaebajad on seisukohal, et kahju on tekitatud ka Ingrid Kaokülale, sest tema intervjuust on välja lõigatud vaid mõned kontekstivälised laused. Kaebajad märgivad, et lugu tekitab kahju ka Helina Savile, sest ta kutsuti saatesse selgitusi andma, kuid ajakirjanik tal rääkida ei lasknud.

TV3 vastas Pressinõukogule, et „lapseootel teismeline“ kujutab olukorda, millest lugu räägib: mitmed noored on Palja Porgandi blogist lugenud, et viljakusmonitor on hea ja seega kogemata rasestunud. TV3 selgitas, et Kerli Seppmann esines saates viljakusmonitori kasutajana ja tema intervjuu pikkus oli 4,55. Telekanal kinnitas, et ühtegi vastust pole kontekstist välja rebitud ja küsimustega ei mindud liiga isiklikuks, samuti ei väidetud, et tegemist oleks lapseootele jäänud teismelisega. TV3 märkis, et Merilin Taimrele pakuti korduvalt võimalust oma arvamus öelda, kuid ta keeldus. TV3 lisas, et saatelõigus ütleb oma arvamuse ka sõltumatu arst, kes toetub teadusartiklitele ja uuringutele. TV3 selgitas, et intervjuu Ingrid Kaokülaga kestis 30 minutit ja ei olnud mõeldav see täismahus saatesse panna. TV3 lisas, et Helina Savi juures filmiti kokku 1,5 tundi materjali.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus „Laserit“ tutvustavate artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu hinnangul on enne saadet avaldatud „Laseri“ tutvustused ülepaisutatud ja moonutatud.

Saade ise ajakirjanduseetika koodeksit ei riku.

Pressinõukogu