Kaebus nr 952
Pressinõukogu otsus 19.12.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing kaebust Eesti Ekspressis 12. novembril 2019 ilmunud artikli „Vaktsiinivastsed tegid Lauri Viiknale kambaka“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Lauri Viikna visati Facebooki grupist „Ravimite ja Vaktsiinide kõrvaltoimed“ välja.

MTÜ Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing kaebas Pressinõukogule, et uudise pealkiri on eksitav, sest vaktsiinivastasust kui liikumist pole olemas. MTÜ märkis, et nende poolt modereeritav grupp Facebookis võimaldas Lauri Viiknal oma arvamust avaldada. MTÜ märkis, et artiklis kajastatud postitus puudutas konkreetset peret, kuid Lauri Viikna võttis postituse all enamuse tähelepanust oma ebaviisakate ja ründavate kommentaaridega endale. MTÜ lisas, et Lauri Viikna ignoreeris üleskutseid oma sõnakasutust korrigeerida ja seega seati talle grupis kirjutamise piirang. MTÜ väitel Lauri Viikna postitusi lugeda saab ja seega on grupist välja viskamise väide eksitav. Kaebaja väitel on seega eksitav ka loo juhtlause. Kaebaja ei ole rahul, et neilt kommentaari ei küsitud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et terviseamet nimetab kaebajat oma kodulehel ja Facebooki lehel vaktsiinivastasteks. Leht lisas, et kaebaja Facebooki lehel on viited filmidele ja raamatutele, mis kõik propageerivad mitte vaktsineerima lapsi ja seega on grupi nimetamine vaktsiinivastasteks asjakohane. Leht märkis, et Lauri Viikna küsimused ei olnud ründavad või ebaviisakad. Lehe väitel seadistas grupi administraator Lauri Viikna kasutusõigusi viisil, et tal ei olnud võimalik vestluses osaleda ega kommentaare kirjutada ja seega on õige väide, et Viikna eemaldati grupist. Kuna grupp on avatud, siis saavad seda lugeda kõik soovijad, kommentaare saavad kirjutada ainult need, kes on grupiga liitunud ja kellele grupi administraator on andnud aktiivse õiguse sõna võtta. Eesti Ekspress selgitas, et kaebaja ei ole Facebooki grupis administraatorina nähtav ja see, et gruppi haldab kaebaja ja et grupp on MTÜga seotud, ei tule ka grupist välja.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole loo pealkiri ja juhtlause eksitavad, sest kirjutamispiiranguga on Lauri Viikna sisuliselt grupist välja visatud, kuna tegemist on avatud grupiga, mida saavad kõik huvilised lugeda. Ka ei pea Pressinõukogu eksitavaks grupi nimetamist „vaktsiinivastasteks“, sest terviseamet nimetab neid nii.

Pressinõukogu hinnangul kajastas leht toimunut nii, nagu see Facebooki grupis näha oli.

Pressinõukogu