Kaebus nr 958
Pressinõukogu otsus 23.01.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Lennuakadeemia kaebust Eesti Ekspressis 20. novembril 2019 ilmunud artikli „Mis kurat toimub Lennuakadeemias?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib väidetavatest huvide konfliktidest ja onupojapoliitikast Lennuakadeemias.

Eesti Lennuakadeemia kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanikul oli juba küsimusi esitades eelhäälestus ning suurem osa artiklist kajastab hinnangulisi või oletuslikke seisukohti Lennuakadeemia kohta. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri eksitav. Kaebaja märkis, et ajakirjanik sai küsimustele põhjalikud vastused, millega lükati ümber eksitavad valeväited või hinnangud akadeemia aadressil, kuid ajakirjanik jättis osa vastustest välja. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on nimeliselt välja toodud viis endist töötajat, kes „läksid või sunniti minema“ akadeemiast. Kaebaja leiab, et sellise info vastu puudus avalikkuse huvi.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebuses ei tooda välja ühtegi artiklis esinenud valeväidet ega faktieksimust. Leht lisas, et artikkel põhineb dokumentidel ja suhtlemisel paljude Lennuakadeemiaga seotud inimestega. Lehe väitel andis Lennuakadeemia oma vastustes ajakirjanikule vastuolulist infot. Leht leiab, et ajakirjaniku vaatest oli tegemist kriitilise analüüsiga, mis käsitleb probleeme Lennuakadeemias.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Lennuakadeemia sai esitatud süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu