Kaebus nr 98
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Spordiklubi Noorus 96 juhatuse esimehe ja jalgpallitreeneri Igor Orlovi kaebust SL Õhtulehes 8. aprillil 2005 ilmunud artikli „Lapsed läksid jalgpalliväljakul karvupidi kokku” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Igor Orlov peab laste jalgpallimatši järgset kaklust kirjeldavat artiklit eksitavaks, sest pealiskaudsel lugemisel võib see jätta mulje, nagu oleks kaklejateks olnud spordiklubi Noorus 96 jalgpallurid. Orlov kirjutas lehele faktide täpsustamiseks vastulause, kuid ei ole rahul selle kärpimisega toimetuse poolt.

SL Õhtuleht selgitas Pressinõukogule, et ajaleht ei väitnud artiklis, nagu olnuks kaklejad Igor Orlovi spordiklubi lapsed. Samas on leht nõus, et artikkel võis jätta eksitava mulje ning avaldas seetõttu kaebaja selgituse 12. aprillil.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava, kuna leht avaldas kaebaja selgitused. Pressinõukogu on seisukohal, et vastulausete toimetamine ja kärpimine toimetuste poolt võib olla vajalik. Ka antud vastulause kärpimist peab Pressinõukogu põhjendatuks, sest konkreetse loo puhul oli oluline faktide täpsustamine ning ülejäänud teksti väljajätmine oli ajakirjanduseetika koodeksist lähtuvalt õigustatud.

Pressinõukogu