Kaebus nr 980
Pressinõukogu otsus 27.08.2019 | TAUNIV.
Raplamaa Sõnumid rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lauri Mölderi kaebust Raplamaa Sõnumites 1. juulil 2020 ilmunud artikli „Kehtna valda varjutavad korruptsioonikahtlused“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Kehtna vallavalituse töö suhtes on kuu jooksul tehtud kahel korral pöördumine seoses korruptsioonikahtlusega. Üks pöördumine puudutas vallavolikogu liikme Lauri Mölderi huve Paluküla spordi- ja puhkekeskuse haldamisel. Lehe väitel on tegemist Lauri Mölderi huvidest ja võimalustest lähtuva konkursiga.

Lauri Mölder kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on artiklis esitatud meelevaldne ja põhjendamatu valeväide. Lisaks on tegemist faktiveaga, sest puhkekeskuse varasem teenuse osutaja ei ole mitte tema, vaid MTÜ Paluküla Klubi. Kaebaja lisas, et tema nimi on artiklis avaldatud esile tõstetud paksus kirjas, mis juhib talle tähelepanu. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja märkis, et palus lehel avaldada vabandus ja parandused, kuid leht keeldus.

Raplamaa Sõnumite toimetus vastas Pressinõukogule, et tegemist oli uudisega ja seepärast ei olnud ajakirjaniku ülesanne hakata iseseisvalt uurima kaebustes esitatud väidete paikapidavust. Leht lisas, et loos anti edasi kaebuste sisu. Leht selgitas, et küsis volikogu esimehelt ja revisjonikomisjoni esimehelt ja aseesimehelt seisukohti, kuid neid ei saanud. Leht lisas, et Lauri Mölder on vallavolikogu liige ja MTÜ Paluküla Klubi esindaja ja seega ei ole tema nime välja toomine meelevaldne. Leht märkis, et 8. juulil ilmus vallavalitsuse vastulause ja toimetus jätkas teema käsitlemist 15. juulil pikemas probleemloos, kus ilmusid ka Lauri Mölderi seisukohad.

Pressinõukogu otsustas, et Raplamaa Sõnumid rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel tõsiseid süüdistusi Lauri Mölderi kohta ja seetõttu oleks talle pidanud sõna andma. Lisaks ei olnud artikkel nii ajakriitiline, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada.

Pressinõukogu